Skip to content

หลังคาฉนวนกันความร้อนพีอี (PE)

เมทัลชีทติดฉนวน พีอีโฟม

หลังคา เมทัลชีท ติดฉนวน พีอี (PE หรือ Polyethylene) คือ ฉนวนกันความร้อนที่นิยมในปัจจุบัน มีลักษณะเป็นโฟมเหนียว แต่อ่อนนุ่ม มีแผ่นฟอยล์บางๆ เคลือบบนผิวโฟมอีกชั้นหนึ่งโดยวัสดุโฟม จะมีคุณสมบัติทนทานต่อความร้อน ส่วนแผ่นฟอยล์จะช่วยสะท้อนความร้อน และปกป้องแผ่นโฟน ฉนวนกันความร้อนพีอีโฟม (PE Foam) จะช่วยป้องกันความร้อนให้แก่ที่อยู่อาศัยบ้านเรือน อาคาร ซึ่งฉนวนกันความร้อนพีอีโฟม (PE Foam) จะมีความหนาทั้งหมด 3 ขนาดได้แก่ 3 มม., 5 มม. และ 10 มม. ส่วนขนาดมาตรฐานที่คนนิยมมากที่สุด คือ 5 มม.

รูปภาพตัวอย่าง ขนาดความหนาฉนวนกันความร้อนพีอี

พีอีโฟม PE
error: Content is protected !!