Skip to content

แผ่นครอบมาตรฐาน

เมทัลชีท แผ่นครอบมาตรฐาน

แผ่นเมทัลชีทครอบมาตรฐาน ใช้ควบคู่กับการติดตั้งแผ่นหลังคา เราสามารถผลิตได้ทั้งครอบมาตรฐาน และครอบตามแบบที่ลูกค้าต้องการ ครอบมาตรฐานได้แก่ครอบจั่ว ครอบสันตะเฆ่ ครอบข้างบานเกล็ด ครอบบนบานเกล็ด ทั้งนี้เราสามารถทำครอบโค้ง เพื่อให้รองรับกับแผ่นหลังคาโค้งได้อีกด้วย

โดยปกติแผ่นครอบจะเป็นแผ่นเมทัลชีทที่เรียบ ไม่มีลอนจะถูกนำมาใช้งานร่วมกับ แผ่นหลังคาเมทัลชีทที่เป็นลอน โดยแผ่นครอบจะถูกนำไปใช้ ประโยชน์ในแง่ของการปิดรอยต่อ ปิดสัน เดินขอบ เพื่อกันน้ำเข้าไปตามรอยต่อ หรือแม้กระทั้ง เพื่อความสวยงามก็ตาม แผ่นครอบที่เป็นแผ่นเรียบนี้ มีการถูกดัดพับ ให้มีรูปร่างต่างๆ ที่แตกต่างกันไป ตามวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้งาน

ประเภทของแผ่นครอบและการเลือกใช้
1. แผ่นครอบจั่ว จะใช้ปิดสันจั่ว
2. แผ่นครอบสันตะเข้ จะนิยมใช้ปิดสันของเรือนปั่นหยา
3. แผ่นครอบข้าง ใช้ติดขอบข้างเพื่อความสวยงาม หรือการต่อชนของหลังคากับตัวผนัง
4. แผ่นครอบชาย มีลักษณะคล้านแผ่นครอบข้างแต่ใช้ติดขอบชายใต้ชายหลังคาเพื่อความสวยงาม
5. แผ่นครอบมุมนอก ใช้ติดขอบมุมด้านนอกตัวอาคาร ของขอบชนของผนังทั้งสองข้าง
6. แผ่นครอบมุมใน ใช้ติดขอบมุมหลบด้านในตัวอาคาร ของขอบชนของผนังทั้งสองข้าง
7. แผ่นครอบสั่งทำพิเศษ ตามแบบที่ทางช่างออกแบบ (Drawing)
แผ่นปิดครอบมาตรฐาน
error: Content is protected !!