Skip to content

แผ่นหลังคา เมทัลชีท ลอนมาตรฐาน (Standard Rib)

เมทัลชีทลอนมาตรฐาน
เมทัลชีท ลอนมาตรฐาน (Standard-Rib) หรือ ลอนคู่ คือแผ่นเมทัลชีทที่เคลือบอลูซิงค์ ป้องกันการเป็นสนิม มีความกว้างหลังหักแผ่นทับซ้อน ไม่ต่ำกว่า 760 มม. มี 5 สันลอน มีความสูงลอน 24 มม. ท้องลอนมีสัน 2 เส้น เพื่อเพิ่มความแข็งแรง มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และมีสีหลากหลาย อีกทั้งลอนมาตรฐานยังเป็นลอนที่ขายดีที่สุด เนื่องจากคนนิยมนำไปใช้งานได้อย่างหลากหลายทั้งทำหลังคา ทำสิ่งก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง และยังเป็นลอนที่รองรับน้ำฝนได้อีกด้วย

แผ่นหลังคา หลังคา เมทัลชีท ลอนมาตรฐาน (Standard-Rib) หรือ ลอนคู่ เหมาะสำหรับใช้งานในงานมุงหลังคา ทำรั้ว หรือ ทำผนัง เป็นหลังคาเมทัลชีท แบบมาตรฐานที่ได้รับความนิยมทั้งรูปแบบและรูปทรงเป็นรูปแบบที่นิยมใช้มากสำหรับอาคารขนาดใหญ่ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม มีรูปแบบที่ดูเรียบง่าย แต่ให้ความแข็งแรง คงทน เหมาะกับงานหรือสถานที่ ที่ต้องการใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงสูง ด้วยรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน และดูเรียบง่ายสะดวก และปลอดภัยต่อผู้ติดตั้งด้วยเช่นกัน ซึ่งความกว้างของหลังคาเมทัลชีท ลอนมาตรฐาน (Standard-Rib) หลังจากหักระยะซ้อนทับแล้วจะอยู่ที่ 760 มม. ท้องลอนมีสันลอนขนาดเล็ก 2 เส้น หรือที่เรียกว่า “ตะเข็บคู่” เพื่อมีหน้าที่ในการเพิ่มความแข็งแรงให้กับแผ่นหลังคาเมทัลชีท จึงทำให้แข็งแรงทนทาน และเพิ่มความสวยงามให้แผ่นหลังคาเมทัลชีทแลดูมีมิติมากยิ่งขึ้น การติดตั้ง หลังคาเหล็ก เมทัลชีท

จุดเด่นของ เมทัลชีท ลอนมาตรฐาน

สำหรับการติดตั้งหากเป็นแผ่นหลังคาเมทัลชีท ที่ไม่มีการต่อแผ่นหลังคาเมทัลชีท สามารถติดตั้งทำมุมลาดเอียงได้ในระยะต่ำสุดที่ 6 องศา แต่หากมีการต่อแผ่นหลังคาเมทัลชีท มุมลาดเอียงไม่ควรต่ำกว่า 10 องศา จุดเด่นของหลังคา เมทัลชีท ลอนมาตรฐาน (Standard-Rib) คือ มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน ติดตั้งง่าย และให้ความทนทาน มีอายุการใช้งานยาวนาน สวยงามและทันสมัย
เมทัลชีท ลอนมาตรฐาน
เมทัลชีท ลอนมาตรฐาน
error: Content is protected !!