Skip to content

สกรู (Screw)

สกรู และอุปกรณ์ติดตั้ง

สกรู (Screw)

สกรู (Screw) ถึงแม้ว่าจะเลือกใช้แผ่นเมทัลชีท ที่มีความเหนียว และความทนทานดีเยี่ยมแล้ว การเลือกใช้ วัสดุอุปกรณ์ เช่น สกรู ที่มีเหมาะสม มีคุณภาพดี และทีมงานติดตั้งหลังคา ที่มีความรู้ความเข้าใจ ในการติดตั้งแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีท ก็มีความสำคัญเฉกเช่นเดียวกันจะพบว่าการเลือกใช้สกรูที่ไม่เหมาะสม ก็จะทำให้การทำงาน กระทำได้ยาก การยึดเกาะแผ่นไม่แข็งแรงดีพอ หากเลือกใช้สกรูที่มีคุณภาพต่ำก็จะก่อให้เกิดสนิมเกิดการกัดกร่อน ในบริเวณที่ยิงสกรู และเหนี่ยวนำให้ แผ่นเมทัลชีท เกิดการผุกร่อนตามไปด้วยได้ง่าย

การเลือกขนาด สกรูสำหรับยิงแผ่นหลังคาเมทัลชีท

สกรู ยาวใช้สำหรับหลังคาสกรูสั้นใช้ยิง แผ่นปิดครอบ แผ่นฝาผนัง

  • ต้องเป็นสกรูที่เหมาะสำหรับงานยิงแผ่นหลังคาเมทัลชีทที่เป็นเหล็ก อย่างไรก็ตามอาจจะต้องพิจารณาร่วมกับชนิดของวัสดุที่ใช้ทำแปร่วมด้วย ว่าเป็นไม้ หรือเป็นเหล็ก หากว่าแปเป็นไม้อาจจะต้องหาสกรูที่ออกแบบมาให้เหมาะกับทั้งยิงไม้ และยิงแผ่นเหล็ก เพื่อให้สะดวกต่อการทำงาน โดยทั่วไปแปเหล็กจะใช้สกรูที่มีเกลียวละเอียดหรือถี่ แผ่นหลังคาเมทัลชีทดีอย่างไร
  • วัสดุที่ใช้ทำสกรูต้องเป็นวัสดุเกรดที่ดี ไม่ก่อให้เกิดสนิมได้ อันจะเป็นตัวนำให้เมทัลชีทเกิดสนิมได้ในบริเวณรอยยิง
  • ใช้สกรูยาว สำหรับยิงสันลอนสำหรับแผ่นเมทัลชีทที่ใช้ในงานปูหลังคา ควรเลือกให้เหมาะสมกับ ความสูงของลอนเมทัลชีทและ ประเภทของแปที่ใช้
  • นิยมใช้สกรูสั้น ในการยิงแผ่นครอบ และสำหรับการยิงท้องลอนของแผ่นหลังคาเมทัลชีทที่ใช้ปูผนังด้านข้าง
  • สามารถเลือกใช้สกรูยิงแผ่นครอบ ที่มีขนาดสั้นและอ้วนเป็นพิเศษ เพื่อช่วยยึดแผ่นครอบ กับแผ่นหลังคา ที่อยู่ด้านล่างไว้ด้วยกันได้ดีขึ้น หรือใช้สกรูในลักษณะนี้ ช่วยในการเย็บแผ่น วิธีติดตั้งหลังคาเมทัลชีท
สกรูและอุปกรณ์ติดตั้ง
error: Content is protected !!